Někdy je prostě tou nejlepší možností udělat to „na pankáče“. Zorientujte se ve stavební galaxii a najděte si svůj prostor

Jak vyřídit stavební ohlášení

Ohlášení je rychlejší a jednodušší cesta k tomu, jak posadit snový objekt na skvělý pozemek. Někdy se mu říká stavět „na ohlášku“ nebo dostat „územní souhlas“. Chce to spolupráci se sousedy a organizacemi z okolí.  Pokud je všeobecná shoda, úřad má moc ve finále vše posvětit štemplem.

1 Stavební dokumentace

Jakmile nedokážete v rámci svého prostoru stavět bez povolení a potřebujete stavební ohlášení, je třeba mít projektovou dokumentaci. V zásadě by měla obsahovat plán situace na pozemku nebo parcele, půdorys stavby, řezy, výměry a dneska třeba vizualizaci nebo modelovou fotografii. Úřednice na to potřebuje dát oko, jak zapadne 

2 Souhlas sousedů

Při ohlašování stavby musíte doložit na úřad souhlasná stanoviska všech sousedů. Je to tak, všech bez výjimky. Takže připravte vzorový list, kde bude definován váš záměr, základní charakteristiky z projektové dokumentace nebo přímo její kopie. A pak už následuje tabulka se jmény sousedů, jejich adresy, datum a podpis. Pokud se sousedem nevycházíte, pak radíme zakopat nejprve válečnou sekeru a probrat to pořádně z nadhledu, třeba z posedu.

3 Stanovisko od dotčených orgánů

Občas se stane, že zvolená lokace má nějaké specifické rysy. Nachází se na ploše přírodně nebo kulturně chráněného území, vedle se nachází hospodářsky využíváaný les, nebo chceme vyhlížet na vodní nádrž, která slouží jako zásobárna vody, navíc s vodní elektrárnou. Souhlasná stanoviska s vaším “projektem” tedy potřebujete získat i od nich. 

4 Papíry na úřad 

Dřív se nosila standardně paní na stavebním úřadu bonboniéra, lékaři králík, finančnímu flaška. Ale teď vážně… Ohlášení stavby se finalizuje na stavebním úřadu podáním 3 částí: formuláře, projektová dokumentace a souhlasů od zúčastněných a dotčených stran. Do měsíce máte zpátky písemný souhlas a jde se na věc. Občas se stane, že ne všechny hvězdy jsou nakloněny.

Kdy je stavba na ohlášku potřeba

Ohláška je třeba pokud realizujete stavbu k bydlení a rekreakci do 150 m2 zastavěné plochy s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nanejvýš se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.

Druhým případem je změna staveb, tedy přístavby a nástavby k již existujícímu domu. Pokud se chcete vyhnout složitosti stavebního povolení, opět je třeba se držet zkrátka, tedy nepřekračujete hodnoty výše.

Současná praxe ukazuje, že ohlášení, resp. souhlas s umístěním je třeba i pro stavbu nebo umístění maringotky, mobilního domu na kolech nebo mobilního objektu na vrutech.

Další články ze série

Typologie ploch z pohledu územního plánu

Územní plán je tvořen na základě stavebního zákona, a proto je pro pankáče ve stavební galaxii zásadní se v něm zběžně orientovat. Jeho vydání (územního plánu) je dost…

Hausbót: Jak je to s bydlením na vodě

Bydlení na vodě splňuje hned dva body, pro které se může stát vyhledávaným místem k bydlení a rekreaci. Vodní plochy jsou přírodně extrémně zajímavé,…

Karavanové bydlení

Umístění karavanu nespadá pod stavební zákon, stavební povolení nepotřebujete a zaparkovat ho tedy můžete téměř všude – tedy v mezích zákona o silničním…

Jak hacknout zastavěnou plochu 40 m2

Zastavěná plocha je prvním zaklínadlem. Je  jedním ze zásadních čísel pro začlenění stavby do procesu stavebního povolení. Nová legislativa nově uvádí plochu do 40…

book

Bez Povolení, S Dovolením

Pankáčův Průvodce Stavební Galaxií

Přinášíme patrně nejucelenější formát, který chce nabídnout laické veřejnosti základní přehled o současných podmínkách pro drobné a mobilní stavby či zařízení využívané k bydlení, rekreaci, glampingu a péči o krajinu. Uvádíme do souvislostí legislativu a praxi.

První rozesílka jde už 21/03/2024

Pankáčův Průvodce / Poslat dotaz

    Asi vám neopošleme rovnou právní doporučení, ale o zkušenosti z vlastní praxe se rádi podělíme. Ostatně pankáči jsou kmen.

    Souhlas se zásadami ochrany osobních údajů.

    keyboard_arrow_up