Někdy je prostě tou nejlepší možností udělat to „na pankáče“. Zorientujte se ve stavební galaxii a najděte si svůj prostor

Definování drobných staveb a výrobků plnících funkci stavby

Nový stavební zákon zná dvě velké skupiny staveb, které jsou pro stavebního pankáče zásadní. Umožňují stavět bez povolení a nepotřebují kolaudaci.

Drobné stavby

Drobné stavby jsou přesně definovány a jmenovány, v novém stavebním zákoně v příloze č. 1 v odstavci 1. Ačkoli nejsou určeny k bydlení a rekreaci, jsou to prostory, ve kterých se nechá nějak vegetit, přebývat a nocovat. Definuje je především zastavěná plocha do limitu 40 m2 a výška 5 m, dále jedno nadzemní podlaží a podsklepení do maximální hloubky 3 m. V obecné rovině jsou všechny ty venkovní odpočívárny, sauny, zahradní boudy a chatky, tiny houses, garden houses, cabins apod. Názvů a označení je v galaxií desítka.

Výrobky plnící funkci stavby

Stavební zákon navíc pamatuje na speciální typ staveb, tzv. výrobky plnící funkci stavby. O stavbu se nejedná, a přesto se očekává, že bude užívána pro nějakou formu obývání. Jednou kategorií jsou mobilní domy, mobilheimy nebo domy na kolech. Musí se vejít do 55 m2 zastavěné plochy, do 4 m výšky a dále splňovat dle typu hygienické normy a energetickou náročnost. Druhou skvělou kategorií jsou dočasné stavby pro kulturní, společenské nebo sportovní účely. Jsou to montované haly, manipulovatelné a přemístitelné buňky pro prodej, stánky a podobně. Definuje je jejich mobilita a umístění na spotu nepřesahuje 30 po sobě jdoucích dní. 

Nezapomeňte na to, že typ stavby je jedna proměnná rovnice. Tou druhou je územní plán, se kterým je třeba vyjít ve shodě.

Další články ze série

Jak vyřídit stavební ohlášení

Ohlášení je rychlejší a jednodušší cesta k tomu, jak posadit snový objekt na skvělý pozemek. Někdy se mu říká stavět „na ohlášku“ nebo dostat „územní…

Typologie ploch z pohledu územního plánu

Územní plán je tvořen na základě stavebního zákona, a proto je pro pankáče ve stavební galaxii zásadní se v něm zběžně orientovat. Jeho vydání (územního plánu) je dost…

Hausbót: Jak je to s bydlením na vodě

Bydlení na vodě splňuje hned dva body, pro které se může stát vyhledávaným místem k bydlení a rekreaci. Vodní plochy jsou přírodně extrémně zajímavé,…

Karavanové bydlení

Umístění karavanu nespadá pod stavební zákon, stavební povolení nepotřebujete a zaparkovat ho tedy můžete téměř všude – tedy v mezích zákona o silničním…

Jak hacknout zastavěnou plochu 40 m2

Zastavěná plocha je prvním zaklínadlem. Je  jedním ze zásadních čísel pro začlenění stavby do procesu stavebního povolení. Nová legislativa nově uvádí plochu do 40…

book

Bez Povolení, S Dovolením

Pankáčův Průvodce Stavební Galaxií

Přinášíme patrně nejucelenější formát, který chce nabídnout laické veřejnosti základní přehled o současných podmínkách pro drobné a mobilní stavby či zařízení využívané k bydlení, rekreaci, glampingu a péči o krajinu. Uvádíme do souvislostí legislativu a praxi.

První rozesílka jde už 21/03/2024

Pankáčův Průvodce / Poslat dotaz

    Asi vám neopošleme rovnou právní doporučení, ale o zkušenosti z vlastní praxe se rádi podělíme. Ostatně pankáči jsou kmen.

    Souhlas se zásadami ochrany osobních údajů.

    keyboard_arrow_up